Wednesday, 26/09/2018 - 06:20|
Cổng thông tin điện tử Phòng GD & ĐT Đông Hà
 • Ngô Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0918752368
  • Email:
   ngothuthuy.pgddh@quangtri.edu.vn
 • Thái Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách TCCB
  • Điện thoại:
   0914141275
  • Email:
   thaivanhai.thcsnhdh@quangtri.edu.vn
 • Hoàng Thị Mỹ Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Văn phòng
  • Điện thoại:
   0914861694
  • Email:
   hoangmyvan.pgddh@quangtri.edu.vn
 • Nguyễn Thành Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0974447606
  • Email:
   nguyenthanhtam.pgddh@quangtri.edu.vn
 • Hoàng Đình Thừa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán Trưởng
  • Điện thoại:
   0906530547
  • Email:
   hoangdinhthua.pgddh@quangtri.edu.vn