Sunday, 15/12/2019 - 23:15|
Cổng thông tin điện tử Phòng GD & ĐT Đông Hà
 • Nguyễn Thành Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0974447606
  • Email:
   nguyenthanhtam@quangtri.gov.vn
 • Hoàng Thị Mỹ Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Văn phòng
  • Điện thoại:
   0914861694
  • Email:
   hoangmyvan.@quangtri.gov.vn
 • Hoàng Đình Thừa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán Trưởng
  • Điện thoại:
   0906530547
  • Email:
   hoangdinhthua@quangtri.gov.vn
 • Thái Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phụ trách TCCB
  • Điện thoại:
   0914141275
  • Email:
   thaivanhai.thcs@quangtri.gov.vn