Wednesday, 24/10/2018 - 09:46|
Cổng thông tin điện tử Phòng GD & ĐT Đông Hà
 • Hoàng Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0942236567
  • Email:
   hoangthihong.pgddh@quangtri.edu.vn
 • Lê Thị Tú Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0914151227
  • Email:
   letule.pgddh@quangtri.edu.vn
 • Mai Huy Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0914.082.640
  • Email:
   maihuyphuong.pgddh@quangtri.edu.vn