Monday, 21/01/2019 - 00:04|
Cổng thông tin điện tử Phòng GD & ĐT Đông Hà
 • Hoàng Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0942236567
  • Email:
   hoangthihong@quangtri.gov.edu.vn
 • Lê Thị Tú Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0914151227
  • Email:
   letule@quangtri.gov.vn